+48 530 475 735   

Ślad węglowy - Aktualności i informacje

 

2021-10-18

La Palma to należąca do Hiszpanii wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich. 19 września położony na wyspie wulkan Cumbre Vieja stał się ponownie aktywny wyrzucając ogromne ilości lawy, gazów oraz popiołów. Poprzednia erupcja wulkanu miała miejsce w roku 1971 i trwała nieco ponad trzy tygodnie. 
Naukowcy przewidują że obecna erupcja może trwać nawet do 84 dni.

Jak wulkany wpływają na klimat?

Na naszej planecie ma miejsce jednocześnie od 45 do 50 erupcji wulkanicznych co z pewnością ma wypływ na nasz klimat.

2021-10-07

 

Dla wielu Polskich firm obliczanie emisji GHG jest pojęciem nieznanym. Protokół GHG powstał, aby pomóc przedsiębiorstwom w rozliczaniu i raportowaniu emisji gazów cieplarnianych. 

GHG Protocol to obecnie najczęściej używane narzędzie do obliczania i śledzenia emisji gazów cieplarnianych. Celem nowych wymagań jest zmiejszenie negatywnego wpłytu na klimat poprzez redukcjię emisji gazów cieplarnianych.

2021-09-14


Każdy z nas ma wpływ na to jak w przyszłości będzie wyglądać nasza planeta. Dzieci od najmłodszych lat powinny uczyć się jak dbać o nasz wspólny dom. One obserwują nasze nawyki  i to my dorośli musimy dawać im jak najlepszy przykład.

Z opublikowanego przez działające przy Komisji Europejskiej Joint Research Centre raportu “Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries 2019” wynika, iż  w ciągu doby jeden obywatel Polski odpowiedzialny jest za emisję  24 kg CO2 do ziemskiej atmosfery. 

Według danych Global Carbon Atlas zebranych z 213 krajów na świecie, Polska zajmuje 36 miejsce jeśli chodzi o wielkość emisji CO2 na mieszkańca.  Niepokoić powinien fakt iż w latach 2014-2019 nastąpił wzrost emisji o 4,7 %.

2021-08-30

protokół GHG - GHG Protocol

Protokół GHG ustanawia kompleksowe globalne znormalizowane ramy pomiaru i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (GHG) z operacji sektora prywatnego i publicznego, łańcuchów wartości i działań łagodzących.

Opierając się na 20-letnim partnerstwie między Światowym Instytutem Zasobów (WRI) a Światową Radą Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD), Protokół GHG współpracuje z rządami, stowarzyszeniami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, firmami i innymi organizacjami.

Protokół GHG dostarcza najszerzej stosowane na świecie standardy rozliczania gazów cieplarnianych. Protokół GHG (GHG Protocol) opracował również zestaw narzędzi obliczeniowych, które pomagają firmom obliczać emisje gazów cieplarnianych i mierzyć korzyści płynące z projektów łagodzenia zmiany klimatu.

2021-05-02

W grudniu 2018 r. Weszła w życie zmieniona dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 2018/2001/UE, zwana także dyrektywą RED II.

Dyrektywa RED II definiuje szereg kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, które muszą spełniać biopaliwa i biopłyny wykorzystywane w transporcie, aby były zaliczane do ogólnego celu 14% i kwalifikowały się do wsparcia finansowego ze strony władz publicznych.

Niektóre z tych kryteriów są takie same, jak w dyrektywie 2009/28/WE, podczas gdy inne są nowe lub przeformułowane. W szczególności RED II wprowadza kryteria zrównoważonego rozwoju obejmujące biomasę z surowców leśnych, a także kryteria dotyczące emisji gazów cieplarnianych dla stałych i gazowych paliw z biomasy.

2021-04-09

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) to koncepcja gospodarcza, której założeniem jest aby materiały, produkty i surowce pozostawały w gospodarce tak długo jak to możliwe. Jest to idea odmienna od gospodarki linearnej ta bowiem opiera się na wyprodukowaniu – zużyciu- wyrzuceniu.

W starym modelu odpady traktowane są jako ostatni etap cyklu życia produktu. Nowy model gospodarki zakłada traktowanie odpadów jako surowce wtórne

W niedalekiej przyszłości przed przedsiębiorcami zostanie postawione nowe wyzwanie polegające na tym, aby podczas projektowania produktów uwzględniali podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Mapa drogowa GOZ jest dokumentem który ma ułatwić wdrożenie w Polsce nowego modelu gospodarczego i dotyczy różnych obszarów znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów.