+48 530 475 735   

 Biogaz - zielona alternatywa energetyczna

 

W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny wzrost zainteresowania produkcją biogazu. Wynika to z faktu, iż wzrasta zapotrzebowanie na paliwa pochodzące z surowców odnawialnych. Kolejnym powodem zainteresowania biogazowniami jest to, że pozwalają one doskonale zagospodarować odpady i pozostałości z rolnictwa, gospodarstw domowych czy przetwórstwa.

 

 Biometan  jako biopaliwo

 

Biogaz, a następnie biometan mogą być wykorzystywane jako biopaliwo, z czym wiąże się konieczność spełnienia szeregu wymagań odnoszących się do ograniczenia emisji GHG liczonej w cyklu życia oraz wymagań dotyczących pochodzenia surowców do jego produkcji.

 

W Polsce biogaz może w przyszłości stanowić istotne źródło energii, którą można zaliczyć na poczet realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Niezbędne jest jednak spełnienie szeregu wymagań. Jednym z obowiązków wytwórców biometanu na cele transportowe jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735