+48 530 475 735   

 Zrównoważony rozwójCertyfikacja biomasy stałej

 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest wciąż rozwijającym się zagadnieniem, chociaż proces ten trwa już od wielu lat. Chęć z jednej strony obniżania emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej strony poszukiwania alternatywnych dla paliw kopalnych źródeł energii sprawia, że biomasa jako źródło energii wchodzi do kolejnych branż.

 

 Biomasa stała na cele energetyczne

 

Certyfikacja biomasy stałej to kolejny obszar, który Komisja Europejska już w tym roku zamierza objąć obowiązkiem spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Opublikowana dnia 11 grudnia 2018 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, tzw. dyrektywa RED 2, przewiduje bowiem objęcie certyfikacją podmiotów z łańcucha dostaw biomasy stałej na cele energetyczne

 

Kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) dla producentów biomasy stałej

 

Rok 2021 to termin wejścia w życie ww. dyrektywy, której przepisy obejmą szereg dostawców takich jak:

 Producentów z obszarów pozyskiwania biomasy leśnej 

Producentów rolnych wytwarzających pozostałości roślinne, np. słomę

  Podmioty przemysłu drzewnego, wytwarzających pozostałości na cele energetyczne

  Producentów pelletu, brykietów, granulatu.

 

Nowe wymagania dla producentów biomasy stałej

 

Nowe wymagania dla producentów biomasy oznaczają, że sprzedaż biomasy stałej na cele energetyczne wymagać będzie uzyskania certyfikatu spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR). Ze względu na mnogość wymagań do spełnienia warto jak najwcześniej rozpocząć przygotowania, tak aby wejście w życie nowych przepisów nie spowodowało zablokowania możliwości sprzedaży, lecz wręcz przeciwnie – umocniło pozycję na rynku.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735