meta name="description" content="2B LOGIC » Ślad węglowy, Kalkulacja emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla biopaliw - Redukcja emisji GHG dla biopaliw - Nowa dyrektywa RED II" />
   +48 530 475 735   

Kalkulacja emisji gazów cieplarnianych  (GHG) dla biopaliw

 

Biopaliwa stanowią alternatywne źródło energii, których zadaniem jest z jednej strony zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a z drugiej strony szansa na redukcję śladu węglowego generowanego w wyniku użycia tych paliw. Aby stało się to możliwe, konieczne jest produkowanie takich biopaliw, które wykazują niski ślad węglowy, a potwierdzić to musi stosowny certyfikat zrównoważonego rozwoju.

 

Redukcja emisji GHG dla biopaliw

 

Jednym z kryteriów zrównoważonego rozwoju jest minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, który obecnie w zależności od uwarunkowań wynosi dla biopaliw od 50  do 60 % względem ich odpowiedników kopalnych. Nowa dyrektywa RED II podnosi limity redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 65%.

 

Obliczenia emisji GHG dla biopaliw muszą być prowadzone według ściśle określonych reguł, podanych w dyrektywie 2009/28/WE oraz w zgodzie z wymaganiami uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji. Obliczenia takie objęte są nadzorem ze strony jednostek certyfikujących i są poddawane okresowej weryfikacji. Stanowi to bowiem jeden z najważniejszych elementów corocznego audytu certyfikującego, którego wynik przesądza o możliwości sprzedaży certyfikowanej biomasy. Pozytywny wynik audytu jest warunkiem koniecznym do utrzymania się podmiotu na rynku biomasy.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735