+48 530 475 735   

 Dyrektywa RED II a wymagania dla energetyki

 

Dyrektywa (UE) 2018/2001, tzw. RED II, wprowadza obowiązek spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biopaliwa używane w energetyce. Producenci energii elektrycznej oraz cieplnej, którzy wykorzystują do produkcji surowce biomasowe, po wejściu w życie przepisów RED II będą zobligowani do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

 

 Kryteria zrównoważonego rozwoju - certyfikacja paliw z biomasy

 

Jednym z kryteriów, jakie musi być spełnione, jest minimalny wymagany poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych użytych biopaliw względem ich kopalnych odpowiedników, które zostały zastąpione przez te biopaliwa.

 

 Biomasa na cele energetyczne

 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystaniu biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy zgodnie z nową dyrektywą to:

 co najmniej 70 % w przypadku energii elektrycznej, ciepła i chłodu produkowanych z paliw z biomasy, wykorzystywanych w instalacjach oddanych do eksploatacji  w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

 80 % w przypadku instalacji oddanych do eksploatacji od dnia 1 stycznia 2026 r.

 

 Nowa metoda obliczania emisji GHG - Dyrektywa RED II

 

Dla sektora energetycznego jest to istotna zmiana, nawet z tego względu, że raportowana emisja (w cyklu życia) wyliczana jest według innej metodyki niż dotychczas stosowana metoda wykorzystywana w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Poza tym wytwórcy energii będą zobowiązani pozyskiwać biomasę, która będzie w stanie spełnić kryteria przewidziane w RED 2, a wszystkie te działania będą się odbywać w ramach uczestnictwa w certyfikowanym systemie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735