+48 530 475 735   

  Co to jest ślad węglowy produktu? Jak obliczyć ślad węglowy?

Ślad węglowy określa całkowitą emisję gazów cieplarnianych GHG generowaną przez produkt w całym cyklu życia, począwszy od wydobycia surowców do jego wykorzystania/utylizacji. Jest wyliczany jako suma wszystkich gazów cieplarnianych przeliczona na ekwiwalent ditlenku węgla (CO2eq) na jednostkę, np:sztukę towaru, jednostkę masy (kg, tonę), objętości (np. m3), wielkość obrotu, itp. w stosunku rocznym.

 

  Jakie są zakresy śladu węglowego?

Ślad węglowy produktu jest przeważnie mierzony dla poniższych zakresów:
 od kołyski do bramy (Cradle-to-gate): Podaje całkowitą emisję gazów cieplarnianych od wydobycia surowców, przez wytworzenie produktu, aż do bramy fabryki. Zakres najczęściej używany dla produktów business-to-business (B2B);
 od kołyski do grobu (Cradle-to-grave): Podaje całkowitą emisję gazów cieplarnianych od wydobycia surowców do produkcji, dystrybucji, użytkowania i ostatecznej utylizacji produktu. Zakres używany głównie dla produktów typu business-to-consumer (B2C).