+48 530 475 735   

Obrót towarami certyfikowanymi

 

Podmioty handlujące, szczególnie te, które zajmują się wyłącznie przeprowadzeniem transakcji (trading), w celu wypracowania marży nie generują dodatkowych emisji, jednak stanowią bardzo istotny element łańcucha logistycznego. Ze względu na to, że stają się prawnym właścicielem towaru, odpowiadają także za przepływ danych w łańcuchu dostaw. Jedną z takich informacji jest wartość śladu węglowego.

 

Z uwagi na obowiązujące wymagania prawne, szczególnie w obrocie paliwami i biokomponentami, ważne jest, aby informacje pozyskiwane od dostawców i sposób, w jaki zostały podane, były zgodne z krajowym ustawodawstwem. Z kolei obrót towarami o korzystnym śladzie węglowym to szansa na uzyskanie wyższej marży. W tym zakresie oferujemy szereg usług, począwszy od wdrożenia systemu certyfikacji, po doradztwo w zakresie postępowania w przypadku obrotu towarami certyfikowanymi.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735