+48 530 475 735   

Niskoemisyjne surowce wsadowe a redukcja śladu węglowego

 

Obowiązek redukcji śladu węglowego, chociaż nie został jak dotąd nałożony na podmioty z branży chemicznej,  należy mieć na uwadze, że wiele wyrobów chemicznych stanowi surowce wsadowe dla tych branż, w których obowiązek wyliczania i raportowania emisji GHG jest obligatoryjny. Z kolei wynik obliczeń w dużej mierze zależy od danych przekazanych przez dostawców.

 

Jako przykład można wymienić nawozy mineralne wykorzystywane w rolnictwie, których zastosowanie generuje istotną składową emisji GHG w cyklu życia płodów rolnych. Innym przykładem może być metanol, powszechnie wykorzystywany do produkcji biodiesla, którego składowa emisji istotnie wpływa na ślad węglowy tego biopaliwa. 

 

Niskie wskaźniki emisji szansą na zwiększenie konkurencyjności

 

Mając na uwadze powyższe, producenci preparatów chemicznych pomimo braku dedykowanych wymagań, z powodów czysto biznesowych powinni możliwie jak najszybciej zlecić wyliczenie śladów węglowych swoich wyrobów w szczególności tych, które mają dalsze zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii. Możliwość wykazania korzystnych wskaźników emisji swoich wyrobów zwiększa popyt na te towary. Dzieje się tak dlatego, że użycie niskoemisyjnych surowców wsadowych daje dużo lepsze efekty redukcji śladu węglowego finalnego produktu niż drogie w wykonaniu modernizacje linii produkcyjnych. 

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735