+48 530 475 735   

 Emisja gazów cieplarnianych (GHG) dla upraw - ślad węglowy w rolnictwie

 

Etap produkcji rolnej jest najistotniejszym z punktu widzenia emisji gazów cieplarnianych okresem w całym cyklu życia wyrobów spożywczych oraz biopaliw. Wynika to z tego, że proces uprawy generuje największy odsetek emisji GHG. Podobnie hodowla zwierząt gospodarskich na cele konsumpcyjne.

 

Każdy świadomy producent, który przetwarza płody rolne, musi mieć świadomość, że pozyskując surowce o wysokim śladzie węglowym, nawet przy zastosowaniu najbardziej wydajnych oraz proekologicznych metod produkcji, nie będzie w stanie wykazać niskiego śladu węglowego swojego produktu. Rosnąca świadomość ekologiczna oraz idące w ślad za nią wymagania prawne pośrednio już kładą nacisk na producentów rolnych, aby ci obniżali swoją emisję. Kierunek zmian, jakie zachodzą, tworzy bowiem mechanizm konkurencji w obszarze śladu węglowego surowców, który coraz bardziej będzie wpływał na zróżnicowanie cen na rynku.

 

  Emisja GHG z etapu upraw i produkcji rolnej

 

Jeśli mowa o kalkulacji emisji na etapie upraw, warto wiedzieć, że tą generują nie tylko bezpośrednio prowadzone prace polowe. Ma na nią bowiem wpływ wiele innych czynników, np. rodzaj stosowanych nawozów. Duży wpływ na generowaną emisję GHG mają też inne, bardziej złożone czynniki, np. emisja podtlenku azotu z pól uprawnych.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735