+48 530 475 735   

 Ślad węglowy dla transportu 

 

Procesy transportu i dystrybucji również przyczyniają się do wzrostu śladu węglowego produktów. W przypadku niewielkich odległości wartość emisji z transportu stanowi niewielką składową w stosunku do reszty generowanych emisji, jednak wraz ze wzrostem odległości lub wyborem nieekologicznego środka transportu, ślad węglowy tego procesu może w sposób niepożądany wzrosnąć, co negatywnie wpłynie na ślad węglowy towaru. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku, gdy ślad węglowy towaru sięga granicznego progu. Wówczas każda, nawet ułamkowa emisja nabiera szczególnego znaczenia.

 

 Obliczanie emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla transportu

 

Emisja z procesu transportu jest nieodłącznym elementem kalkulacji śladu węglowego w cyklu życia biopaliw (wymogi prawne), zwłaszcza dla tych ścieżek produkcji, dla których przepisy prawne nie podają szczegółowych wartości standardowych. Niekiedy i te wartości nawet jeśli są dostępne i łatwe w zastosowaniu bywają po prostu niekorzystne, dlatego zawsze warto wykonać obliczenia rzeczywiste, których wynik będzie dla nas bardziej satysfakcjonujący.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ:

  + 48 530 475 735